Vannforbruk og forurensning

15 000 liter vann kan være nødvendig for å produsere en kilo storfekjøtt. Til sammenligning tar det bare 1500 liter å produsere en kilo hvete. Dyreavl krever en enorm mengde fôr, som igjen krever store mengder ferskvann.

Dessverre er det ikke bare det enorme vannforbruket som er problemet. Verdens husdyrproduksjon er sannsynligvis den viktigste årsaken til vannforurensning også. Gjødsel som tilføres på åker og eng inneholder fosfor og nitrogen. Når fosfor vaskes ut av jorda og føres til vassdrag vil det fungere som næring for alger. Planteproduksjonen øker på grunn av økt tilførsel av næringsstoffer og påvirker surhetsgraden i vannet og er svært skadelig for vannmiljøet.

info@klimautfordringen.no