Potensialet ved å endre kostholdet

Potensialet ved å spise mer planter og samtidig redusere inntak av animalsk mat er stort. Hvor mye vann, landareal og klimagassutslipp du sparer avhenger av de hvilke matvarer som erstatter de animalske.

En endring fra animalsk til plantebasert diett kan:

  • Redusere karbonavtrykket med opptil 73 prosent
  • Redusere forbruket av ferskvann med en tredjedel, ca. 20 000 liter vann pr person i uken
  • Bruke 75 prosent mindre jordbruksareal

Hovedforfatteren bak studien “Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers”, Joseph Poore ved University of Oxford, har uttalt: 

"Et plantebasert kosthold er sannsynligvis den viktigste måten å redusere virkningen på planeten, ikke bare når det gjelder klimagasser, men også forurensning av havet, arealbruk og vannforbruk. Det er langt større enn å kutte ned på flyreisene eller kjøpe en elbil.”

 

info@klimautfordringen.no