Klimagasser

Husdyrene i landbruket, inkludert fôret, står for 19 prosent av verdens samlede klimagassutslipp, ifølge en undersøkelse publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

En kilo storfekjøtt kan føre til 100 ganger mer klimautslipp enn en kilo grønnsaker.

I Norge stammer om lag halvparten av utslippene fra jordbruket fra dyrenes fordøyelse og en tredjedel fra gjødselhåndtering.

Hvis alle i Norge fulgte Helsedirektoratets kostholdsråd om å spise maks 500 gram rødt kjøtt i uka, så kan vi frem til 2030 redusere utslippene i det norske jordbruket med 2,9 millioner tonn CO2.

info@klimautfordringen.no