Klimagasser

Utslippet av klimagasser fra dyreindustrien utgjør over 14 prosent av verdens totale utslipp – mer enn all transport på hele kloden. To tredjedeler av jordbrukets totale klimagassutslipp kommer fra kjøtt- og meieriproduksjonen.

En kilo storfekjøtt kan føre til 100 ganger mer klimautslipp enn en kilo grønnsaker.

I Norge stammer om lag halvparten av utslippene fra jordbruket fra dyrenes fordøyelse og en tredjedel fra gjødselhåndtering.

Hvis alle i Norge fulgte Helsedirektoratets kostholdsråd om å spise maks 500 gram rødt kjøtt i uka, så kan vi frem til 2030 redusere utslippene i det norske jordbruket med 2,9 millioner tonn CO2.

info@klimautfordringen.no