Arealbruk

Ifølge forskere ved Oxford University bruker industrielt husdyrhold (kjøtt, meieri, egg og havbruk) 83 prosent av verdens jordbruksareal, men bidrar bare med 18 prosent av kaloriene og 37 prosent av proteinene over hele verden.

Årsaken til at husdyr krever så mye jordbruksland er at dyrene fungerer som "mellommenn" og i gjennomsnitt bruker seks ganger mer protein enn de produserer selv

Mer enn 70 milliarder dyr blir avlet hvert år på global skala. Det krever beite og dyrking av fôr på store mengder land. Derfor antas det at industrielt dyrehold er den viktigste årsaken til tap av biologisk mangfold og at andre arter mister habitatet sitt. Rundt 70 prosent av tidligere regnskogsområder i Amazonas brukes nå til beite for storfe, og mye av resten brukes til å dyrke fôrvekster.

info@klimautfordringen.no